Domu

BALANCE SYNERGIE a TRILOGIE

„Je umění mít svůj život a celý svůj životní příběh ve svých rukou tak, abychom z něj vytvářeli životní dílo, na kterém nás těší pracovat a žít ho.“ autorka Laura Ježová

Služby BALANCE SYNERGIE a TRILOGIE propojují sílu a vědomí naší duchovní, duševní a tělesné stránky osobnosti do úspěšně fungujícího celku skrze smysl čich pomocí systémových kolekcí balantérů® a umožňují nám regenerovat a relaxovat na fyziologické úrovni při jakékoliv činnosti a práci, odpočinku, ve spánku.

JE TO CESTA plynulého sebepoznávání a poznání radosti ze života KAŽDÝ DEN I V NOCI PŘI SPÁNKU A NAŠE OSOBNOST SE CELISTVĚ UZDRAVUJE.

HARMONIZUJE SE NAŠE VĚDOMÍ, INTEGRUJE SE VNITŘNÍ SÍLA.

PROPOJUJEME DÍKY celodenním nástrojům KAZETĚ S BALANTÉRY® a jejím 6 tématům, NAŠI TĚLESNOU, DUŠEVNÍ A DUCHOVNÍ SÍLU OSOBNOSTI celistvě, vědomě až sedm let, po kterou má služba BALANCE PROGRAM a OSOBNÍ BALANCE účinek, jestliže balantéry® po denním nebo nočním používání pečlivě uzavřete a necháte v uzavřené kazetě odpočívat do dalšího použití.

ZA TUTO DOBU SE VYMĚNÍ V NAŠEM TĚLE VŠECHNY BUŇKY, některé několikrát, opakovaně A NAŠE OSOBNOST se fyziologicky kvalitativně a celistvě na všech úrovních vyvíjí a rozvíjí DO MOUDŘEJŠÍ, SPOKOJENĚJŠÍ A RADOSTNĚJŠÍ SÍLY, ENERGIE, VĚDOMÍ, LÁSKY a naše rodina s námi.

Pokud řešíme složitá a náročná témata, nebo denní problémy, postupně díky cíleným tématům a fyziologickému pročišťování vzpomínek pomocí kazet s balantéry®, dochází plynule k životním změnám.

Víte kam jdete a jdete, nepřešlapujete na místě, nebo se neženete nesprávným směrem, dovedete se zastavit, zorientujete se a vykročíte správným směrem – máte kompas, mapu a sílu i znalost žít svůj život a příběh tak, aby jste si ho užili v kráse toho, kdo jsme uvnitř ve své jedinečnosti.

Je to vnitřní krása, která se projevuje a sílí, propojuje se s tou vnější. Jak uvnitř, tak venku, jak nahoře, tak dole – to je osvobození a svoboda, láska v praxi a životě, to je zodpovědnost za sebe sama, respekt a úcta. Bez těchto kvalit se nedá vytvářet fungující a smysluplný vztah k sobě a s druhými, žít naplňující život, překonávat překážky a sílit, neoslabovat se.

Tato unikátní a mimořádná cesta do naší jedinečnosti a síly i vědomí je pro každého z nás od našeho početí až do našeho odchodu z tohoto světa, pro každý věk i stav, nemá žádné kontraindikační účinky, protože vytváří fyziologický soulad a spolupráci tělesných systémů našeho organismu a PRACUJE DÍKY LIMBICKÉMU SYSTÉMU fyziologicky s pamětí buňky.

Dochází tak k uvolňování vytěsněných vzpomínek a životních témat, která jsme vědomě NEPŘIJALI, NEPOCHOPILI, NEPOROZUMĚLI JIM SPRÁVNĚ a uvnitř nás mnohdy i nevědomě, také vědomě NÁS TRÁPÍ a jsou zhmotněny do nemocí a problémů V NAŠEM ŽIVOTĚ, DO NAŠÍ DENNÍ REALITY.

BALANCE SYNERGIE a TRILOGIE vytváří fyziologický klid/myšlenkový mír a tím dochází ke kvalitativně příznivějšímu rozhodování v souladu se sebou a příznivým změnám v životě, vývoji jeho kvality a prosperity, efektivnímu posunu vpřed.

 

Základní TÉMATA kolekcí balantérů®:

Trilogie 1 Životní hodnoty a autenticita

Trilogie 2 Mysl a tělo spolupracuje

Trilogie 3 Co, jak, proč chci realizovat

Trilogie 4 Životní kvalita, kterou chci tvořit, autenticita

 

TÉMATA kolekcí balantérů® rozvíjející základní:

Trilogie 5 Životní síla a energie, její rozvoj a vědomí, kvalita

Trilogie 6 Životní magnetismus, jedinečná cesta osobnosti

 

BALANCE SYNERGIE a TRILOGIE propojuje všechny metody, obory, činnosti s námi samými a takto je účinným a celistvým systémem péče o sebe, o vnitřní soulad osobnosti a její rozvoj, který prohlubuje, kvalitativně vyvíjí a rozvíjí. Je určena k praktickému používání i kombinování se všemi klasickými i alternativními metodami, pracovními obory, jakoukoliv pracovní i osobní činností. Jejich účinky umocňuje, rozvíjí a podporuje, stejně jako rozhodování a změny, kterých si přejeme dosáhnout.


Příklady oborů a činností:
– s klasickou medicínou
– s psychoterapií
– s psychiatrickou péči
– při rekonvalescenci a regeneraci organismu
– v péči o seniory – při domácí péči
– u dlouhodobě nemocných
– při paliativní péči
– práci ve stacionářích
– v sociální práci
– práci s rizikovými skupinami
– práci s nezaměstnanými
– práci s tělesně postiženými
– práci s oběťmi katastrof

– ve všech vzdělávacích oborech
– studijních oborech
– vědních oborech
– při koučinku
– vedení lidí
– u tvůrčích profesí
– při kreativních činnostech
– při komunikaci v týmech, na jednáních
– při důležitých obchodních a životních rozhodnutích
– ve všech alternativních směrech
– při meditacích, relaxacích, rozjímání, modlitbách

– při cvičení, tanci, józe
– při vaření, učení se, studiu, psaní, čtení knížek
– ve volném čase při rodinných aktivitách
– v rodinách, partnerství a při komunikaci

 

Účinně působí na mechanismus fungování tria naší osobnosti: na naše tělesné funkce organismu, naše myšlení/cítění a jednání/chování prostřednictvím kompozic vůní systémových balantérů®, které jsou jedinečnými nástroji vytvořenými dle originálních receptur.

Účinky probíhají kontinuálně od začátku používání BALANCE služeb a jejich nástrojů balantérů®.

Vývoj a změny jsou u BALANCE SYNERGIE a TRILOGIE a jejích služeb integrovány přirozeně, plynule a jsou v souladu s námi, našim rozhodováním, které je kvalitativně vyšší díky propojení účinků a stávají se součástí naší budované autentické osobnosti.

Přestože nám smysl čich nemusí dobře fungovat, tak pročicháváním systémových kazet s balantéry®, rozvíjíme lehce a elegantně cit pro náš život a chuť do něj. Náš životní příběh nám dává hlubší smysl a přináší radost, cit pro sebe, víme za co si sebe můžeme vážit, lépe se respektujeme, snadněji se rozhodujeme v souladu se sebou.

 

 

Co je TRILOGICKÁ SYNERGIE® a co SYNERGICKÁ TRILOGIE®,

se kterou BALANCE SYNERGIE a TRILOGIE pracuje jednoduchým způsobem na použití a pomocí originálních nástrojů s názvem balantéry®?

 

TRILOGICKÁ SYNERGIE®: Je metoda i systém tvorby a zpracování kompozic esenciálních olejů v BALANCE nástrojích balantérech®, která účinně propojuje tělesné systémy organismu, myšlení/cítění osobnosti, chování/jednání osobnosti a vytváří fyziologický klid a myšlenkový/citový mír.

 

SYNERGICKÁ TRILOGIE®: je metoda a systém práce s životními tématy a hodnotami, vzájemně propojuje naši duchovní, duševní a fyzickou stránku osobnosti pomocí systémových a vzájemně spolupracujících kolekcí balantérů® a jejich programů.

 

Prolnutím obou metod a systémů vznikl ucelený systém služeb s názvem BALANCE SYNERGIE a TRILOGIE a jeho základní dvě služby Balance program a Osobní balance, které pracují pro vás a s vámi každý den a 24 hodin denně i když jejich nástroje právě nepoužíváte, účinky synchronně působí dále.

 

Co jsou balantéry®?

Kompozice trilogicky spolupracujících organických esenciálních olejů v lahvičce v bio kvalitě, absolue kvalitě a vzácných esenciálních olejů z místa původního výskytu rostliny, které pocházejí z celého světa.

Rostliny, z kterých se esenciální oleje vyrábějí a používají pro naši originální ruční výrobu balantérů®, vyrůstají v různých podnebných podmínkách a na různých podložích. Dbáme na to, aby byly šetrně zpracovány a byly biologicky aktivní. Proto jsou uchovávány v lahvičkách z fialového skla, které umožňují jejich dlouholetou archivaci, zrání a bioaktivitu.

Aby každý jednotlivý balantér® i systémové kolekce a BALANCE programy mohly fungovat a dělat svou komplexní práci, bylo nejprve nutné, aby autorka našla a vybrala pouze takové esenciální oleje a v takové kvalitě, které mají schopnost pracovat funkčně s mechanismem Trilogická synergie®.

Dát dohromady a vybrat z esenciálních olejů, které jsou na světě vyráběny, ty, které dokáží spolupracovat hloubkově v těle na kvalitativní přeměně osobnosti a jejím rozvoji, identifikovat myšlení a vytvářet podmínky pro jednání, které vytváří trilogický soulad a naše komplexní propojené fungování a vývoj osobního vědomí, byla cesta dlouhá šest let, která stále pokračuje.

Pracují při pasivním i aktivním pročichávání hloubkově v těle, a to každý z nich zvlášť i společně pracují trilogicky ve všech úrovních osobnosti.

Přestože se jedná obsahově v balantérech® o esenciální oleje, tak jejich trilogickým propojením při zpracování pozbývají aromaterapeutické kontraindikace a nefungují odděleně a na jednotlivých úrovních jako u aromaterapie, ale samy vědomě trilogicky pracují s celou naší osobností, to nám přináší životní úlevu a schopnost se rozvíjet harmonicky na všech osobnostních úrovních a v souladu se sebou i tím, co máme zde přinášet za sebe, jakou hodnotu máme vytvářet ve své jedinečnosti.

Unikátním způsobem zpracování esenciálních olejů metodou Trilogická synergie® mají jednotlivé balantéry® schopnost sloužit ve formě programu sedm let, pokud je nepoužíváme jiným způsobem, než k pročichávání v kazetách a vždy je pečlivě po použití uzavřeme.

Umožňují mysli a tělu být v souladu s naší duší, se sebou a vytvářet si takové podmínky pro vývoj osobnosti, aby naše individuální osobnost pracovala efektivně se zátěžemi a přeměnila je na vnitřní klid a vědomí si vlastní jedinečné cesty a hodnoty. To má velký vliv na kvalitativní změnu prožívaného života a uvolnění se v mysli, tím fyzické uzdravování reality a klid v duši.

Efektivně a přitom lehce, přirozeně, budují naši individuální autenticitu každý den i během noci a ve spánku.

 

Systém osobní i samostatné péče, vývoje kvality a rozvoje jedinečnosti osobnosti

BALANCE SYNERGIE a TRILOGIE je funkčně a transformačně-evoluční systém, kdy dochází ke kvalitativnímu zlepšení osobního života, také postupně v celé rodině, v partnerství, pracovním kolektivu, týmu, protože se rozhodujeme v souladu se sebou a svou autentickou životní cestou, po které nás celistvě vede, tím odpadá zátěž všem. Prakticky nám věci a souvislosti docházejí, vyvíjíme je, naše vědomí se rozšiřuje.

Jednotlivé balantéry® jsou zkomponovány trilogicky a systémově do 13ti kolekcí a z nich je vytvořeno 6 samostatných funkčních a účinných BALANCE PROGRAMŮ. Systémové nástroje jsou kolekce balantérů® v kazetách z ořechového dřeva, které využíváme u tří našich služeb: u BALANCE PROGRAMU, OSOBNÍ BALANCE a BALANCE KONZULTACE.  

Přinášejí posun vpřed synchronně v osobním životě i soukromí a pracovním i společenském životě. V praktické rovině přinášejí zlepšování komunikace, pozornosti i koncentrace, paměti, sebevyjádření, efektivní a příznivé rozhodování, kvalitativní posun vpřed, životní efektivitu, životní naplnění.

Mají vliv na kvalitativní zlepšení naší reality. Potřebné změny probíhají přirozeně a všechny služby BALANCE SYNERGIE a TRILOGIE nám náš život komplexně denně ulehčují, projasňují naši mysl, uvolňují tělo, otvírají naši duši nám samým a autentickému životu, tím si integrujeme denně zdravé návyky a příznivé přemýšlení, přeměňujeme fyziologický stres uložený v buňkách.

„Majákem celého systému péče o sebe jsou INDIVIDUÁLNÍ BALANCE KONZULTACE, které umožní z rozbouřeného a někdy nebezpečného moře životních událostí doplout bezpečně na pevnou zem v jakémkoliv životním počasí a tvořit si svůj osobní přístav a jedinečné místo vědomě a v osobní síle.“ autorka Laura Ježová

Kdo je autorka?

„Jsem duší chemik, fyzik a matematik, realista. Vášeň a touha po poznání mě nabíjí a laskavě vede celý můj život. Zvídavost je mi vlastní a radost ze života i humor. Také potřebuji, aby věci v životě prakticky fungovaly.
Nemám ráda prázdná slova a mám ráda, když jejich obsah umíme smysluplně naplnit a víme, co říkáme a děláme. To mi přináší vnitřní klid. Vyrostla jsem na příbězích silných osobností a mojí vnitřní inspirací je Marie Curie-Sklodowská se svým životním příběhem, která naplnila svůj život tím, kdo je.

Naplnit život tím, kdo jsme každý z nás uvnitř, byl vždy můj sen a realita v jednom, je to moje cesta do osobní síly a vědomí. Mám radost, když toto mohu dopřát všem, kdo hledají cestu do osobní a jedinečné síly a když každý z nás může poznat vnitřní krásu toho, kdo jsme uvnitř, bez balastu nesprávných informací a prázdných slov.“ Laura Ježová

TÝM

Jsme česká firma, sídlíme v srdci Prahy na Vinohradech, celá výroba systémových kompozic balantérů® v kazetách je ruční a na objednávku. Při výrobě myslíme na prvotřídní kvalitu všech materiálů a surovin, které jsou 100 % organické a většina je v bio kvalitě, u Balance beauty kolekcí ve 100 % raw kvalitě, tak na jejich smysluplné využití a ekologickou stránku celého procesu služby i výroby odborných nástrojů pro odbornou péči o sebe.

Laura Ježová

-
Balance maker master, autorka, výrobce


Služby:

OSOBNÍ BALANCE

laura@synergickatrilogie.cz‏‏‎

René Jež

-
Balance maker Client Relations Development


Služby:

BALANCE PROGRAM

rene@synergickatrilogie.cz

Vanda Květenská

-
Balance maker Technická a obchodní podpora


Služby:

BALANCE PROGRAM

vanda@synergickatrilogie.cz

Patricia Všetečková

-
Balance maker -


Služby:

BALANCE PROGRAM

patricia@synergickatrilogie.cz

Martina Chmelíková

-
Výrobní činnosti Obchod


Služby:

BALANCE PROGRAM

martina@synergickatrilogie.cz

Hana Kristýna Ježová

-
Podpora pro zakázkové a ekonomické činnosti


Podpora pro služby:

OSOBNÍ BALANCE

hana.kristyna@synergickatrilogie.cz

Alena Filová

-
Obchod -


Služby:

BALANCE PROGRAM

alena@synergickatrilogie.cz

Kateřina Pokorná

-
Obchodní podpora -


Služby:

BALANCE PROGRAM

katka@synergickatrilogie.cz

OSOBNÍ PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ

KONTAKT

“SYNERGICKÁ TRILOGIE” adresa:

Jugoslávská 481/12
120 00, Praha 2
Česká republika

KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÁ OSOBA

Vanda Květenská,
e-mail: vanda@synergickatrilogie.cz

+420 731 128 547

SLUŽBY NA OBJEDNÁNÍ:
Laura Ježová, laura@synergickatrilogie.cz
Patricia Všetečková, +420 736 643 193, patricia@synergickatrilogie.cz
René Jež, +420 603 255 509, rene@synergickatrilogie.cz
Vanda Květenská, +420 731 128 547, vanda@synergickatrilogie.cz
Alena Filová, +420 739 664 659, alena@synergickatrilogie.cz
Kateřina Pokorná, +420 724 213 035, katka@synergickatrilogie.com
Martina Chmelíková, +420 733 788 560, martina@synergickatrilogie.cz

Podnikatelské a daňové subjekty týmu SYNERGICKÁ TRILOGIE

SUBJEKT

DIČ

PLÁTCE DPH

Laura Ježová, Trilogická synergie s.r.o.

052 12 448

CZ05212448

ANO

Patricia Všetečková

752 33 983

CZ6662270175

ANO

René Jež, Lionhearted s.r.o.

049 05 300

CZ04905300

ANO

Vanda Květenská

049 00 472

NE

Alena Filová

055 46 338

NE

Kateřina Pokorná

747 44 828

NE

Martina Chmelíková

672 50 521

CZ7557012573

ANO


EET – elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Firma Trilogická synergie s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 260102 a Lionhearted s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 255441 nepodléhá EET.

|Domů| |Balance program| |Osobní balance| |Příběh Balance|
ava ava ava
© 2013-2020 Laura Ježová SYNERGICKÁ TRILOGIE ® a TRILOGICKÁ SYNERGIE ®
 
Zásady ochrany osobních údajů
ava