Domu

BALANCE BRAIN

Balance brain jsou služby pro osobní nebo samostatnou a odbornou péči o sebe, doslovně nám náš život ulehčí. Uvádějí do souladu tělesné systémy s naším myšlením a silou srdce (naši duši a sílu ducha), vytváří vzájemnou spolupráci a soulad mezi nimi, očišťují nevědomí si sám/sama sebe.

„Podstatou toho, že celý systém práce skrze balantéry® funguje, je, že očišťují skrze čich přes limbický systém a systémovou práci s mozkem a jeho hemisférami mysl a zátěž, která dennodenně osobním myšlením a jednáním vzniká a projevuje se v našem životě v těle nemocí, mentálním a psychickým stavem nebo jakýmikoliv problémy a nesouladem v realitě.

Jinými slovy, očišťováním mysli a umožněním imunitnímu systému, aby pracoval bez zátěží, které jsou námi samotnými vytvořeny stresem z nepochopení a neporozumění sobě a životu, dochází k celkovému zlepšování reality a vnitřně prožívaného života, nárůstu energie a osobní síly, rozvoji vědomí a tím ke kvalitativně příznivějšímu rozhodování, spojení se sebou při rozhodování. To má velký vliv na kvalitativní změnu prožívaného života a uvolnění se v mysli, tím fyzické uzdravování.

Odlehčuje se zátěž a již nezůstává součástí osobního myšlení, naše osobnost se vyvíjí do svého smysluplného fungování a svých jedinečných schopností, to má vliv na sebevědomí i vědomí a zdravý vývoj osobního života. Protože neustálými zátěžemi se nic nenaučíme smysluplně, jen vymýšlíme jak klín vyrazit klínem, a život nám proteče mezi prsty v honbě za něčím, co máme k dispozici každý den a neumíme to správně využít.

Tím, že systém práce Balance brain a metoda Trilogická synergie® je funkčně komplexní a transformačně-evoluční, dochází ke kvalitativnímu zlepšení v celé rodině, protože se rozhodujeme v souladu se sebou, tím odpadá zátěž všem.“

Skrze čich pomocí limbického systému působí na tělesné funkce a rozvoj mozku, propojování a soulad hemisfér, souladnou činnost funkcí hypotalamu, parasympatických a sympatických funkcí nervového systému těla, a to prostřednictvím používání trilogických kompozic systémových balantérů®, které jsou našimi originálními nástroji.

Co je trilogická synergie, se kterou balantéry® pracují?
Tělesné systémy organismu, myšlení/cítění osobnosti, chování/jednání osobnosti.

Všechny služby Balance brain propojují sílu a vědomí Trilogické synergie® naší osobnosti do úspěšně fungujícího celku skrze čich.

Přestože nám smysl čich nemusí dobře fungovat, tak pročicháváním kazet s jednotlivými programy balantérů®, získáváme zpět čich pro náš život. Víme, co a jak máme dělat ze sebe. Začíná nám náš životní příběh dávat smysl.

Co jsou balantéry®?

Lahvičky s trilogicky spolupracujícími organickými esenciálními oleji v bio kvalitě, absolue kvalitě a vzácnými esenciálními oleji z místa původního výskytu rostliny, které pocházejí z celého světa.

Rostliny, z kterých se námi používané esenciální oleje vyrábějí a používáme je pro naši ruční výrobu balantérů®, vyrůstají v různých podnebných podmínkách a na různých podložích a dbáme na to, aby byly šetrně zpracovány a byly biologicky aktivní. Proto používáme pro jejich uchovávání lahvičky z fialového skla, které umožňují jejich dlouholetou archivaci, zrání a bioaktivitu.

V čem jsou naše originální balantéry® unikátní?

Aby každý jednotlivý balantér® i systémové kolekce a BALANCE programy mohly fungovat a dělat svou komplexní práci, bylo nejprve nutné, aby autorka našla a vybrala pouze takové esenciální oleje a v takové kvalitě, které mají schopnost pracovat funkčně s mechanismem Trilogické synergie®.

Dát dohromady a vybrat z esenciálních olejů, které jsou na světě vyráběny, ty, které dokáží pracovat hloubkově v těle a vytvářet trilogický soulad, byla cesta dlouhá šest let a stále pokračuje.

V tom, že pracují při pasivním i aktivním pročichávání hloubkově v těle, a to každý z nich zvlášť i společně pracují trilogicky ve všech úrovních.

Přestože se jedná obsahově o esenciální oleje, tak trilogickým zpracováním pozbývají aromaterapeutické kontraindikace a nefungují odděleně a na jednotlivých úrovních jako u aromaterapie, ale samy vědomě pracují trilogicky s celou naší osobností.

Systém práce Balance brain

Jednotlivé lahvičky trilogických balantérů® jsou zkomponovány systémově do13ti kolekcí a z nich je vytvořeno 6 samostatných funkčních a účinných BALANCE programů.

Systémové nástroje jsou kazety s kolekcemi balantérů® a využíváme je u tří našich konkrétních odborných služeb: u Balance péče, Balance programu a Konzultace.

Služby Balance brain přinášejí posun vpřed synchronně v osobním životě i soukromí a pracovním i společenském životě. V praktické rovině přinášejí komplexní zlepšování komunikace, pozornosti i koncentrace, paměti, sebevyjádření, efektivní a příznivé rozhodování, kvalitativní posun vpřed, životní efektivitu, životní naplnění.

Kdo je autorka?

„Jsem duší chemik, fyzik a matematik, realista. Potřebuji, aby věci v životě prakticky fungovaly.
Nemám ráda prázdná slova a mám ráda, když jejich obsah umíme smysluplně naplnit a víme, co říkáme a děláme. Vyrostla jsem na příbězích silných osobností a mojí vnitřní inspirací je Marie Curie-Sklodowská se svým životním příběhem, která naplnila svůj život tím, kdo je.


Naplnit život tím, kdo jsme každý z nás uvnitř, byl vždy můj sen a realita v jednom, je to moje cesta do osobní síly a vědomí. Mám radost, když toto mohu dopřát všem, kdo hledají cestu do osobní a jedinečné síly a když každý z nás může poznat vnitřní krásu toho, kdo jsme uvnitř, bez balastu nesprávných informací a prázdných slov.“ Laura Ježová

PŘÍBĚH BALANCE BRAIN

Již od svých útlých let se autorka zabývala vnitřním poznáváním a hledáním cesty pochopení, porozumění, jak život a my lidé fungujeme a proč, my lidé, nevytváříme ve svých vztazích zdravá spojení, která potřebujeme. Jak to, že se chováme jinak, než ve skutečnosti chceme a potřebujeme žít. Byla to dlouhá cesta osobního zrání a karambolů života naplno a s nejrůznějšími šrámy, které naše cesta životem může nést a přitom zaměřená na poznání lásky a naděje – vnitřního světla v nás.

Na této cestě, někdy velmi náročného osobního a praktického životního poznávání, začala v roce 2012 Laura vyvíjet metodu rozvoje osobnosti, zaměřenou na vytváření pocitu vnitřního bezpečí a spojení se se základem v nás, kterým jsme a cílem vytvářet smysluplný vztah se sebou, s druhými, s životem… a kvalitu komunikace, která nás rozvíjí směrem do sílící a moudřejší, vědomější osobnosti s názvem a pod ochrannou známkou Synergická Trilogie®, která je základním kamenem celého systému práce BALANCE BRAIN.

Následná tvorba a práce s tímto fungujícím základem se posunula v roce 2015 do tvoření komplexní a transformační metody pro rozvoj mentální, psychické a tělesné kondice osobnosti s názvem a ochrannou známkou Trilogická synergie® (rok 2017), která rozvinula základ na komplexní stavbu a výstavbu naší zdravé osobnosti a dala vzniknout v roce 2019 celostnímu a odbornému systému práce se sebou s názvem Balance brain i jejím nástrojům balantérům®. První testovací balantér® spatřil světlo světa v prosinci 2013 a má název „Bezpečí“. Od února roku 2016 jsme se začali formovat, už jako zakladatelský tým, který společně pracuje a podílí se na celé práci jako na projektu profesně.

Dnes jsme zakladatelský tým: Laura Ježová, René Jež, Patricia Všetečková, Vanda Květenská. Od začátku roku 2020 jsou naši partnerští kolegové a členové obchodního týmu v projektu Katka Pokorná, Alena Filová, Martina Chmelíková a administrativní podpora pro výrobní a zakázkové činnosti Hana Kristýna Ježová.

Celá metodika a systém práce je vytvořen na základě celoživotního studia a vášně pro poznání, pochopení, porozumění a vlastního zkoumání a poznávání praktických souvislostí autorky, jak jako lidé fungujeme ve vztahu k sobě, k druhým, s druhými, zda chápeme nebo nechápeme, porozumíme nebo neporozumíme sobě a vlastnímu životu, tomu co právě probíhá, nebo se učíme a zda vůbec toto chceme vědět a poznat, i když poznání a porozumění, pochopení, každý z nás pro svůj zdravý vývoj osobnosti potřebuje, tak se opravdovému poznání a vývoji sám/sama sebe bráníme. Někdy zuby nehty jen proto, že máme nesprávné a zavádějící informace, kterým ale věříme a máme na nich založeny naše názory a celé programy našeho přemýšlení, prožívání, chování a jednání naší postupně v životě budované osobnosti.

Metoda Trilogická synergie® a systém práce Balance brain založený na využití čichu a samostatné odborné péče o sebe skrze systémové kompozice kolekcí balantérů®, je vytvořen na základě vědomí a poznání jak funguje mechanismus tria ovlivňující fungování tělesných systémů a funkce lidského těla, lidské přemýšlení/cítění a chování/jednání. Také na základě vzájemné spolupráce a přátelství zakladatelského týmu a všech loajálních obchodních spolupracovníků a partnerů, kteří s námi v projektu pracovali, pracují a našich klientů, kteří s námi šli a jdou po cestě „Jsem odborníkem na sám/sama sebe, zacházení se svou životní energií, na životní naplnění.“.

Jsme česká firma, sídlíme v srdci Prahy na Vinohradech, celá výroba systémových kompozic balantérů® v kazetách je ruční a na objednávku. Při výrobě myslíme na prvotřídní kvalitu všech materiálů a surovin, které jsou 100 % organické a většina je v bio kvalitě, u Balance beauty kolekcí ve 100 % raw kvalitě, tak na jejich smysluplné využití a ekologickou stránku celého procesu služby i výroby odborných nástrojů pro odbornou péči o sebe.

TÝM

Laura Ježová

-
Balance maker master, autorka, výrobce


Služby:

OSOBNÍ BALANCE
KONZULTACE
BALANCE PROGRAM

René Jež

-
Balance maker Client Relations Development


Služby:

BALANCE PROGRAM
BALANCE PÉČE

Vanda Květenská

-
Balance maker -


Služby:

BALANCE PROGRAM
BALANCE BEAUTY

OSOBNÍ PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ

KONTAKT

“BALANCE BRAIN” adresa:

Jugoslávská 481/12
120 00, Praha 2
Česká republika
(zvonek Balance brain, 2.patro)

KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÁ OSOBA

Vanda Květenská,
e-mail: vanda@balancebrain.cz

+420 731 128 547

SLUŽBY NA OBJEDNÁNÍ:
Laura Ježová, laura@balancebrain.cz
Patricia Všetečková, +420 736 643 193, patricia@balancebrain.cz
René Jež, +420 603 255 509, rene@balancebrain.cz
Vanda Květenská, +420 731 128 547, vanda@balancebrain.cz
Alena Filová, +420 739 664 659, alena@balancebrain.cz
Kateřina Pokorná, +420 724 213 035, katka.pokorna1@gmail.com
Martina Chmelíková, +420 733 788 560, martina@balancebrain.cz

Podnikatelské a daňové subjekty týmu BALANCE BRAIN

SUBJEKT

DIČ

PLÁTCE DPH

Laura Ježová, Trilogická synergie s.r.o.

052 12 448

CZ05212448

ANO

Patricia Všetečková

752 33 983

CZ6662270175

ANO

René Jež, Lionhearted s.r.o.

049 05 300

CZ04905300

ANO

Vanda Květenská

049 00 472

NE

Alena Filová

055 46 338

NE

Kateřina Pokorná

747 44 828

NE

Martina Chmelíková

672 50 521

CZ7557012573

ANO


EET – elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Firma Trilogická synergie s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 260102 a Lionhearted s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 255441 nepodléhá EET.

|Domů| |Balance péče| |Balance program | |Osobní Balance|
ava ava ava
© 2013-2020 Laura Ježová SYNERGICKÁ TRILOGIE ® a TRILOGICKÁ SYNERGIE ®, 2019-2020 BALANCE BRAIN
 
Zásady ochrany osobních údajů
ava