BALANCE PROGRAM

je unikátní v tom, že působí skrze čich fyziologicky v těle, fyzicky tělo cítíte a vnímáte, na buněčné úrovni uvolňuje přítomný stres v mentální a psychické úrovni našeho osobního a individuálního fungování, tím dochází k propojování se silou a vědomím naší duše, naší individuality. To je ohromný pocit a přelom ve vývoji a rozvoji vědomí a radosti z přítomnosti.

Slouží k pravidelné péči o životní sílu a energii, k budování vztahu se sebou a ve vztahu přispívá k vzájemné komunikaci, prohlubuje vztahy a jejich budování, efektivně přeměňuje každodenní zátěže a stres na vnitřní klid, nepřetěžování mysli i těla tím, co nám neprospívá, přináší soustředění, rozvíjí koncentraci, pracuje s pamětí, umožňuje hlubokou relaxaci a regeneraci na fyzické i psychické úrovni.

Výhodou služby BALANCE PROGRAM je, že nemusíte nikam za službou chodit, zohledňuje Vaše vytížení, že jste z jiného města či státu, na dovolené, pracovní cestě, v nemocnici nebo jste dlouhodobě nemocní, přetížení a potřebujete a chcete být v dobré životní kondici, rozvíjet svou životní sílu a energii, pochopení a poznání, spojení se sebou, porozumění sobě.

Balance program je určen Vám i partnerovi, do manželství nebo do rodiny, zájmového i pracovního kolektivu, pro pracovní a tvůrčí týmy, pro děti i mladistvé, studenty, sportovce, pro aktivní věk i na stáří.

A je vhodné jej kombinovat s jakoukoliv odborností, či metodou, dokonce jejich účinky umocňuje a podporuje, protože není samostatnou metodou, ale komplexním systémem, který prohlubuje kvalitativní vývoj a účinky níže uvedených metod i změny, kterých si přejete dosáhnout.


Příklady oborů a činností:
– s klasickou medicínou
– s psychoterapií
– s psychiatrickou péči
– při rekonvalescenci a regeneraci organismu
– v péči o seniory – při domácí péči
– u dlouhodobě nemocných
– při paliativní péči
– práci ve stacionářích
– v sociální práci
– práci s rizikovými skupinami
– práci s nezaměstnanými
– práci s tělesně postiženými
– práci s oběťmi katastrof
– ve všech vzdělávacích oborech
– studijních oborech
– vědních oborech
– při koučinku
– vedení lidí
– u tvůrčích profesí
– při kreativních činnostech
– při komunikaci v týmech, na jednáních
– při důležitých obchodních a životních rozhodnutích
– ve všech alternativních směrech
– při meditacích, relaxacích, rozjímání, modlitbách
– při cvičení, tanci, józe
– při vaření, učení se, studiu, psaní, čtení knížek
– ve volném čase při rodinných aktivitách
– v rodinách, partnerství a při komunikaci

 

Služby BALANCE PROGRAM se skládají ze čtyř Balance programů základních a dvou nadstavbových a rozvíjejících programů a pracují s hodnotami, kvalitou, vytvářením souladu a životní energií v kontextu rozvoje síly a vědomí autentické osobnosti a dosažení životního naplnění a osobní spokojenosti, přitom rozvíjí tvůrčí sílu a vědomí.

 


BALANCE programy

Základní TÉMATA kolekcí balantérů®

Trilogie 1
Téma: ŽIVOTNÍ HODNOTY A AUTENTICITA
Kolekce: Vnitřní domov 22 ks, Rubínová 3 ks

Trilogie 2
Téma: MYSL A TĚLO SPOLUPRACUJE
Kolekce: Ráj srdce 14 ks, Harmonie 11 ks

Trilogie 3
Téma: CO, JAK, PROČ CHCI REALIZOVAT
Kolekce: Zlatá 14 ks, Diamantová 11 ks

Trilogie 4
Téma: ŽIVOTNÍ KVALITA, KTEROU CHCI TVOŘIT, AUTENTICITA
Kolekce: Platinová 22 ks, Smaragdová 3 ks

 

TÉMATA kolekcí balantérů® rozvíjející základní:

Trilogie 5
Téma: ŽIVOTNÍ SÍLA A ENERGIE, JEJÍ ROZVOJ A VĚDOMÍ, KVALITA
Kolekce: Síla a vědomí 9 ks

Trilogie 6
Téma: ŽIVOTNÍ MAGNETISMUS, JEDINEČNÁ CESTA OSOBNOSTI
Kolekce: Rubínová 3 ks, Smaragdová 3 ks, Safírová 3 ks

 

Fyziologicky vytváří vnitřní klid v těle, dochází k fyziologické přeměně stresu, denní psychické a fyziologické zátěže, nárůstu životní odolnosti a síly, osobnostnímu rozvoji schopností a vlastností, sedáme si do svého, do toho kdo jsme uvnitř a máme odvahu měnit to, co potřebujeme změnit pro svůj vnitřní komfort a spojení se sebou. Mění se náš úhel pohledu a rozšiřuje se naše pochopení.

Prostřednictvím pročichávání systémových kolekcí balantérů® dochází k fyziologickému zklidnění těla, spojení se sebou, uvolnění dlouhodobých i denních mentálních a psychických zátěží, nepřetěžování tělesných systémů našeho organismu.

Tak, jako je voda pro očišťování našeho těla nezbytná, tak je nutné a nezbytné umět své myšlení uvolnit od každodenní zátěže a udržovat si zdravou a jasnou mysl i tělesnou schránku, rozvíjet životní spokojenost po celý svůj život, umět vyvíjet svůj život do osobní síly, umět hospodařit a zacházet se svou energií smysluplně, rozvíjet vědomí sebe sám/sama, neztrácet radost ze života a vnitřní spokojenost, umět budovat vztah se sebou a tím kvalitní vztahy s druhými.

Služba BALANCE PROGRAM Vám umožní si mysl i tělo fyziologicky očistit, uvolnit zátěž a pocítit vnitřní klid v těle, spojit se s hlubší moudrostí. Dovolíte tak životu vám ukázat pro vás to pravé řešení, cestu vpřed, další krok, vývoj dopředu a užívat si každý den smysluplně.

 

Praktické příklady služby BALANCE PROGRAMU

Work/life balance.

Práce, rodina, domácnost.. 3 šichty a den má pořád pouze 24 hodin. Odpočinek a volný čas pro sebe jsou cizí slova. Jak se z toho nezbláznit? Jak si užívat to, čemu se aktuálně věnuji, bez pocitu viny z toho, že právě zanedbávám něco jiného? Uvědomila jsem si potřebu začít u sebe, péčí o sebe, abych byla v pořádku. Potřebuji znát své hodnoty, své priority, ujasnit si, co a jak potřebuji, a v tomto mi pročichávání balantérů® pomáhá, vede mne do souladu se sebou, do mého tempa a do časového souladu.

Touha po poznání.

Pro svého syna používám BALANCE PROGRAM několik měsíců. Všimla jsem si, že u něj pravidelné pročichávání balantérů® probouzí touhu po poznání. Začal lépe vnímat vlastní tělo a začal se o něj hodně zajímat, o to, z čeho se skládá, jak funguje, co mu prospívá a co ne, chce s ním umět správně zacházet. Začal se zajímat i o další příbuzná témata (duše, smrt fyzického těla). Dokáže lépe propojovat věci a přemýšlet nad nimi, vyvozovat závěry.

Zlepšení vztahu se svými dětmi.

Zlepšil se mi vztah se synem. Jako matka jsem díky společnému pročichávání balantérů® svoje dítě lépe poznala a pořád ho poznávám. Je to nádherná cesta, o to víc, že vnímám, že poznávání se je vzájemné a jeho výsledkem je lepší pochopení a porozumění, propojení se v lásce. Tyto naše společné chvíle si užíváme.

Spokojené a zdravé děti.

BALANCE PROGRAM mi pomohl pochopit a reálně vidět, jak jsou moje děti zrcadlem mého chování, jak svým přístupem ovlivňuji jejich chování a v důsledku mám vliv na jejich zdraví. Zatím si s tím ještě často neumím v konkrétní situaci poradit, ale už to vidím, uvědomuji si to. BALANCE PROGRAM mne přirozeně vede do spojení se sebou a eliminují se moje pocity viny, které v souvislosti s dětmi často mívám.

Zlepšení tvořivosti. Radost ze sebe.

Můj 7-letý syn v začátcích používání BALANCE PROGRAMU na můj dotaz, co se mu zlepšilo díky pročichávání balantérů® uvedl, že fantazie. Po několika měsících péče tímto programem uvedl, že se mu na kutilském kroužku lépe tvoří, že mu to tam lépe jde a že ho to tam mnohem víc baví.

Celkové zklidnění.

Syn míval časté záchvaty vzteku, nezřídka s vrčením a válením se po zemi. Používání BALANCE PROGRAMU ho celkově zklidnilo, četnost záchvatů vzteku se výrazně snížila, i nežádoucí průvodní jevy. Začal se dostávat do řádu, vnitřně ho již vnímá a cítí. Snížila se jeho agresivita a ubližování druhým.

Zlepšení koncentrace a pozornosti.

Během používání BALANCE PROGRAMU jsem si postupně uvědomila, že abych podala kvalitní výkon, udělala práci kvalitně, potřebuji se na ní soustředit, být v pozornosti a v koncentraci. Všímám si, že jakékoli odvedení pozornosti, kdy se přestanu na činnost soustředit, způsobuje snížení kvality odvedené práce, vznikají problémy, které potřebuji řešit. To samé jsem si všimla i u syna, pravidelné pročichávání balantérů® v rámci BALANCE PROGRAMU zlepšuje jeho koncentraci a schopnost udržet pozornost (má diagnostikovanou poruchu pozornosti), co spolu s vnitřním zklidněním mu dělá vhodné podmínky pro činnost nebo práci, třeba u dělání domácích úkolů.

Životní styl (denní režim, spánek, jídlo) v souladu se sebou.

Dceru často bolívalo břicho, někdy i se zvracením, syn býval unavený a měl málo energie stejně jako my dospělí, nepřipisovala jsem to původně stravě, až díky BALANCE PROGRAMU jsem si to mohla uvědomit a začít stravování celé rodiny měnit tak, aby nám prospívalo, bylo zdravé a my jsme měli více energie.

Zlepšení vyjadřování.

Mám vlastní zkušenost, že používání BALANCE PROGRAMU vede ke zlepšení v oblasti vyjadřování. U sebe jsem zaznamenala posun v tom, že se vyjádřím, řeknu za sebe věci, jak je mám. Uvědomuji si, když to neudělám. Také si již uvědomuji, když se nevyjádřím jasně, srozumitelně a přesně, můžu to pak napravit. Rovněž u dětí pozoruji jasnější a přesnější vyjadřování, syn mnohem lépe, srozumitelně, formuluje své myšlenky, dotazy.

Každodenní meditace.

BALANCE PROGRAM zjednodušuje meditaci, pročichávání v rámci BALANCE PROGRAMU je vlastně meditací. Řeší častý problém spojený s meditací, problém s koncentrací na přítomný okamžik a nevěnování pozornosti myšlenkám – tady to jde u pročichávání balantérů® vlastně přirozeně. Používání BALANCE PROGRAMU vede do žití přítomnosti i v běžném životě, doma i v práci.

 

Přínosy služby BALANCE PROGRAMU

– vede k vytváření si vlastní autentické životní cesty
– více mne propojuje s realitou a s reálným životem a mám větší vliv na změnu kvality svého života
– stále více dělám ty aktivity a činnosti, které mně rozvíjejí a nabíjejí životní energií
– propojuje osobní a profesní život
– ve vztazích rozvíjí porozumění, lepší chápání ostatních, jak myslí, řešení běžných situací více v klidu a v souladu se sebou
– přináší více energie pro každodenní život a sílu ho žít kvalitněji, například vnímám vlastní tělo, umím s ním lépe zacházet, přirozeně se začnu zdravě stravovat nebo cvičit, vytvářet si denní režim v souladu se sebou
– rozvíjí touhu po poznání, schopnost se radovat a smát
– učím se lépe zacházet se svým časem
– vede ke spojení se sebou – při práci, v komunikaci při důležitých jednáních, při rodinném setkávání, v komunikaci s partnerem
– vede k vnitřnímu klidu při rozhodování, vytrácí se nerozhodnost, vede k jednání sám za sebe, s vnitřní jistotou a vědomím si sám sebe (Balance program je jako kompas, zorientuji se, kde jsem, kam a kudy chci jít, narůstá vnitřní jistota, stále lépe vím, kam jdu)
– rozvíjí soustředění, pozornost a koncentraci, zlepšuje se paměť
– zlepšuje životní kondici, více člověk vydrží – zvyšuje se výkonnost a odolnost osobnosti – rozvíjí se osobnost a vnitřní spokojenost a jistota
– zlepšuje se sebevyjádření, umím se lépe a jasněji vyjádřit
– vede k rozvoji tvořivosti a kreativity
– užívání si času se svými dětmi, umím vypnout
– nacházím si ty aktivity a činnosti, které mne naplňují

SLUŽBY CENÍK

Služba BALANCE PROGRAM je vašim samostatným dlouhodobým a denním základním programem na 7 let. Měsíční náklad na tuto službu rozpočítaný na toto období je 826 Kč včetně DPH (683 Kč bez DPH). Balance program je pro vás daňově uznatelný náklad do vašeho podnikání.

BALANCE PROGRAM

denní služba
69 375 Kč 57 335 Kč bez DPH
 • výběr ze čtyř různých programů
 • kazeta 25 balantérů® / 2 kolekce
 • vůně jsou zrající a archivní
 • karta klienta
 • ‎3 osobní nebo 4 tel. konzultace

Rozvíjím své vlastnosti, schopnosti, pochopení a porozumění, ozdravuji svou mysl, uvolňuji životní i denní zátěže, rozhoduji se příznivě v aktuálních situacích.‏‏‎‏‏‎

JSEM VE SVÉ ŹIVOTNÍ SÍLEBalance maker

René Jež

rene@synergickatrilogie.cz
tel: 603 255 509


Balance maker

Vanda Květenská

vanda@synergickatrilogie.cz
tel: 731 128 547


Balance maker

Patricia Všetečková

patricia@synergickatrilogie.cz
tel: 736 643 193


Obchod

Kateřina Pokorná

katka@synergickatrilogie.cz
tel: 724 213 035


BALANCE PROGRAM

doplňková denní služba
33 370 Kč 27 579 Kč bez DPH
 • výběr ze dvou různých programů
 • kazeta 9 balantérů®
 • vůně jsou zrající a archivní
 • karta klienta
 • 3 osobní nebo 4 tel. konzultace

Rozvíjím své vlastnosti, schopnosti, pochopení a porozumění, ozdravuji svou mysl, uvolňuji životní i denní zátěže, rozhoduji se příznivě v aktuálních situacích.‏‏‎

JSEM VE SVÉ ŹIVOTNÍ SÍLE‏‏‎Balance maker

René Jež

rene@synergickatrilogie.cz
tel: 603 255 509


Balance maker

Vanda Květenská

vanda@synergickatrilogie.cz
tel: 731 128 547


Balance maker

Patricia Všetečková

patricia@synergickatrilogie.cz
tel: 736 643 193


Obchod

Kateřina Pokorná

katka@synergickatrilogie.com
tel: 724 213 035


BALANCE KONZULTACE

Balance maker
2 420 Kč 2 000 kč bez DPH
 • ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏šest různých programů
 • ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎      –  ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏ 
 • ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎‎‏‎ ‏‏‎ –  ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏ 
 • karta klienta
 • osobní nebo tel. konzultace

Konzultace je určena k vydefinování záměru a určení směru, pro efektivní změnu aktuálního stavu a posun vpřed, pro prohloubení vědomého rozhodování v aktuální situaci a nabývání životní energie a síly. Pokud nerozumíte a nechápete signály, které vám život dává, i k tomuto slouží tato konzultace. Je to o efektivním posunu v přítomnosti.René Jež

tel: 603 255 509


Vanda Květenská

tel: 731 128 547


Patricia Všetečková

tel: 736 643 193

 

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

|Domů| |Balance program| |Osobní balance| |Příběh Balance|
ava ava ava
© 2013-2020 Laura Ježová SYNERGICKÁ TRILOGIE ® a TRILOGICKÁ SYNERGIE ®
 
Zásady ochrany osobních údajů
ava