OSOBNÍ BALANCE

Je autorskou službou na objednávku, kdy se vám velmi ráda budu věnovat osobně v našich prostorech Balance Synergie a Trilogie v Praze na Vinohradech.

Služby OSOBNÍ BALANCE mají svá základní a rozvíjející témata, která jsou pilířem výstavby naší osobnosti a jejího zdravého vývoje a uspokojivého fungování. Prostřednictvím systémových kolekcí balantérů® uspořádaných do čtyř základních programů a dvou rozvíjejících programů, fungují komplexně, celistvě.

„Fyziologicky uvolňují skrze smysl čich přes limbický systém a systémovou práci s tělesnými systémy buněčnou zátěž, uvolňují napětí a stres, který dennodenně osobním nastavením v myšlení a jednání vzniká a projevuje se v našem životě v těle nemocí, mentálním a psychickým stavem nebo jakýmikoliv problémy a nesouladem v realitě, který pociťujeme například jako neklid a vnitřní tlak, nutkavé jednání, nespokojenost…

Tento proces dokáží přeměnit na vnitřní klid, rozvíjející se vědomí a spojení se sebou, se svou individualitou a jedinečností. Tím každým dalším dnem s Balance brain si vytváříme v buněčné paměti stopu, která vede k integraci nových návyků a poznání, přirozené vnitřní přeměně bez našeho úsilí, ke změně přístupu a nacházení tvůrčích řešení, která vycházejí z vyladěného trilogického vnitřního prostředí naší osobnosti.“ autorka Laura Ježová

 

Služba OSOBNÍ BALANCE a její základní témata

Životní hodnoty

Mysl a tělo spolupracují

Co, proč a jak chci realizovat

Kvalita života a autenticita

 

Služba OSOBNÍ BALANCE a její témata, která rozvíjejí základ

Životní energie, její přeměna a zacházení s ní

Síla a vědomí osobnosti

Síla prostoru a místa, vnitřní design

Síla magnetismu – autentická životní cesta osobnosti

Autorská služba OSOBNÍ BALANCE je určena Vám i partnerovi, do manželství nebo do rodiny, zájmového i pracovního kolektivu, pro pracovní a tvůrčí týmy, pro děti i mladistvé, studenty, sportovce, pro aktivní věk i na stáří.

A je vhodné ji kombinovat s jakoukoliv odborností, či metodou, dokonce jejich účinky umocňuje a podporuje, protože není samostatnou metodou, ale komplexním systémem, který prohlubuje kvalitativní vývoj a účinky níže uvedených metod i změny, kterých si přejete dosáhnout:
– s klasickou medicínou, s psychoterapií, s psychiatrickou péči, při rekonvalescenci a regeneraci organismu
– v péči o seniory – při domácí péči, u dlouhodobě nemocných, při paliativní péči, práci ve stacionářích, v sociální práci, práci s rizikovými skupinami, práci s nezaměstnanými, práci s tělesně postiženými, práci s oběťmi katastrof
– ve všech vzdělávacích oborech, studijních oborech, vědních oborech, při koučinku, vedení lidí, u tvůrčích profesí, při kreativních činnostech, při komunikaci v týmech, na jednáních, při důležitých obchodních a životních rozhodnutích
– ve všech alternativních směrech, při meditacích, relaxacích, rozjímání, modlitbách
– při cvičení, tanci, józe, při vaření, učení se, studiu, psaní, čtení knížek, ve volném čase při rodinných aktivitách, v rodinách, partnerství a při komunikaci

 

Přínosy služby OSOBNÍ BALANCE

– vede k vytváření si vlastní autentické životní cesty
– více mne propojuje s realitou a s reálným životem a mám větší vliv na změnu kvality svého života
– stále více dělám ty aktivity a činnosti, které mně rozvíjejí a nabíjejí životní energií
– propojuje osobní a profesní život
– ve vztazích rozvíjí porozumění, lepší chápání ostatních, jak myslí, řešení běžných situací více v klidu a v souladu se sebou
– přináší více energie pro každodenní život a sílu ho žít kvalitněji, například vnímám vlastní tělo, umím s ním lépe zacházet, přirozeně se začnu zdravě stravovat nebo cvičit, vytvářet si denní režim v souladu se sebou
– rozvíjí touhu po poznání, schopnost se radovat a smát
– učím se lépe zacházet se svým časem
– vede ke spojení se sebou – při práci, v komunikaci při důležitých jednáních, při rodinném setkávání, v komunikaci s partnerem
– vede k vnitřnímu klidu při rozhodování, vytrácí se nerozhodnost, vede k jednání sám za sebe, s vnitřní jistotou a vědomím si sám sebe (Balance program je jako kompas, zorientuji se, kde jsem, kam a kudy chci jít, narůstá vnitřní jistota, stále lépe vím, kam jdu)
– rozvíjí soustředění, pozornost a koncentraci, zlepšuje se paměť
– zlepšuje životní kondici, více člověk vydrží – zvyšuje se výkonnost a odolnost osobnosti – rozvíjí se osobnost a vnitřní spokojenost a jistota
– zlepšuje se sebevyjádření, umím se lépe a jasněji vyjádřit
– vede k rozvoji tvořivosti a kreativity
– užívání si času se svými dětmi, umím vypnout
– nacházím si ty aktivity a činnosti, které mne naplňují

AUTORSKÝ CENÍK

Služba OSOBNÍ BALANCE je daňově uznatelný náklad do vašeho podnikání a přináší vám každodenní posun vpřed a vývoj, pečuje o vás efektivně a laskavě. Je dlouhodobým a denním základním programem na dobu 7 let, po kterou balantéry používáte v kazetě pomocí čichu a obsah nespotřebováváte jiným způsobem. Investice do měsíční péče o sebe rozpočítaná na měsíc za období sedmi let činí 921,- Kč včetně DPH (761,- Kč bez DPH).

OSOBNÍ BALANCE

autorská služba
77 330 Kč 63 909 Kč bez DPH
 • výběr ze čtyř různých programů
 • kazeta 25 balantérů® / 2 kolekce
 • vůně jsou zrající a archivní
 • karta klienta
 • ‎2 osobní konzultace

Rozvíjím celistvě své vlastnosti, schopnosti, pochopení a porozumění, fyziologicky ozdravuji svou mysl i tělo, svou osobnost, uvolňuji životní i denní zátěže, rozhoduji se příznivě v aktuálních situacích.

JSEM VE SVÉ ŹIVOTNÍ SÍLE


‏‏‎

 

 

Laura Ježová

laura@synergickatrilogie.cz‏‏‎

 


OSOBNÍ BALANCE

autorská doplňková služba
37 730 Kč 31 182 Kč bez DPH
 • výběr ze dvou různých programů
 • kazeta 9 balantérů®
 • vůně jsou zrající a archivní
 • karta klienta
 • 2 osobní konzultace

Kvalitativně rozvíjím své vlastnosti, schopnosti, pochopení a porozumění, fyziologicky ozdravuji svou mysl a tělo, svou sílu, uvolňuji životní i denní zátěže, rozhoduji se příznivě v aktuálních situacích.‏‏‎‏‏‎

JSEM VE SVÉ ŹIVOTNÍ SÍLE‏‏‎


 

‏‏‎

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Ježová

laura@synergickatrilogie.cz‏‏‎

 


BALANCE KONZULTACE

Balance maker master
4 840 Kč 4 000 kč bez DPH
 • ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏šest různých programů
 • ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎      –  ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏ 
 • ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎‎‏‎ ‏‏‎ –  ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏ 
 • karta klienta
 • osobní nebo tel. konzultace

Konzultace je určena k vydefinování záměru a určení směru, pro efektivní změnu aktuálního stavu a posun vpřed, pro prohloubení vědomého rozhodování v aktuální situaci a nabývání životní energie a síly. Pokud nerozumíte a nechápete signály, které vám život dává, i k tomuto slouží tato konzultace. Je to o efektivním posunu v přítomnosti. 

 

Laura Ježová

laura@synergickatrilogie.cz‏‏‎

 

Jestliže máte kazetu s některým programem OSOBNÍ BALANCE, můžete mne kdykoli budete potřebovat, kontaktovat na email laura@synergickatrilogie.cz a objednat se na samostatnou osobní nebo telefonickou konzultaci, která je majákem celého systému komplexní péče o sebe a umožní vám doplout z rozbouřeného a někdy nebezpečného moře životních událostí bezpečně na pevnou zem v jakémkoliv životním počasí a tvořit si svůj osobní přístav a jedinečné místo vědomě a v osobní síle, ve vztahu k sobě laskavě a v úctě, respektu a pocítíte sílu a svobodu, kterou vám dává síla zodpovědnosti, rozsvítí se ve vás.

 

OSOBNÍ BALANCE

Používáme různými způsoby:
1. Kazetu s otevřenými balantéry® máme položenou u sebe, jednotlivé balantéry® z kazety nevybíráme.
2. Otevřené balantéry® pročicháváme v kazetě po řadách.
3. Z kazety vybíráme jednotlivé balantéry® dle pořadí, odšroubujeme, ke každému přivoníme a vložíme otevřený zpátky do kazety. Následně všechny pročicháváme v kazetě po řadách. Nakonec pečlivě všechny uzavřeme.
4. Balantér® otevřeme a systematicky dle pořadí pročicháváme tak, že jej držíme nejprve v levé ruce, potom v pravé ruce, nakonec oběma rukama a vložíme uzavřený zpět do kazety.
Korekce intenzity vůně: Balantér® si vezmeme do ruky a pomalu přibližujeme k nosním dírkám až po příjemnou intenzitu vůně, kterou si můžeme takto korigovat.

Upozornění: Lahvičky s balantéry® ukládejte mimo dosah dětí. Chraňte oči. Neužívejte vnitřně. Nepoužívejte neředěné na pokožku. Skladujte v chladu a temnu. Balantéra®/y po použití vždy pečlivě uzavřete a vložte do kazety.
Trvanlivost: Ze zákona je trvanlivost balantérů® 36 měsíců. Esenciální oleje zpracované metodou Trilogická synergie® mají trvanlivost mnohem delší, vůně je archivní a zrající a pokud ji používáte pouze k přivonění, vydrží vám vůně fungující 7 let.

 

 

BALANCE BEAUTY
na zakázku


Cit pro život. Chuť do života. Vnitřní síla. To je život.

Každý den můžeme zažívat kvalitativní posun ve svém životě a očišťovat své tělo a myšlení jedinečným a bezpečným způsobem, který nám přináší vyrovnanější psychiku, rozvine soulad a pečuje o celé naše tělo, obličej, postará se o propojení vnitřní a vnější krásy a nenarušování zdraví pokožky, nezatěžování psychiky civilizačním stresem.

BALANCE BEAUTY I, II, III jsou vždy dva zakázkové oleje DEN a NOC v kolekci, které můžete jíst a užívat vnitřně a zároveň v nich máte špičkovou kosmetickou péči na luxusní pěstění pokožky. Tyto tři řady kolekcí BALANCE BEAUTY DEN/NOC pokrývají komplexní péči během celého roku a při střídání ročních období a různých osobních vývojových fází, kdy tělo i mysl potřebují změnu a vývoj dopředu.

Jsou jedinečným spojením špičkové pěstící kosmetické péče a výživy pro tělo, pokožku i pleť, oční okolí, dekolt a krk, která zároveň rozvíjí naší osobnost a péči o vnější i vnitřní krásu, péči o vnitřní prostředí organismu.

BALANCE BEAUTY I
balantér® DEN a NOC

téma Bezpečí a důvěra
3 300 Kč 2 727 Kč bez DPH

BALANCE BEAUTY II
balantér® DEN a NOC

téma Sebedůvěra
3 300 Kč 2 727 Kč bez DPH

BALANCE BEAUTY III
balantér® DEN a NOC

téma Opravdovost, autenticita
3 300 Kč 2 727 Kč bez DPH

Balantér® DEN a NOC BALANCE BEAUTY vám stačí na kompletní pěstění pokožky obličeje místo krému a očního krému, podkladového krému, pěstění a občasnou výživu pokožky těla místo sprchového gelu, mýdla a tělového mléka. Také pěstí ruce a nohy, nezatěžují pokožku hlavy a některý z nich je vhodný na vlasový zábal a péči.
Všechny jsou vhodné pod make-up, na holení obličeje i těla a chrání před poraněním, zklidňují podrážděnou pokožku, mají liftingové účinky, hydratační a regenerační. Některé chrání před UV zářením a jsou vhodné i na horké dny, některé jsou skvělé pro zimní období a na namáhanou pleť. Všechny jsou vhodné pro používání od narození, a v jakémkoliv věku i na stárnoucí pokožku bez elasticity.

Kdy je dobré, který mít a používat vám rády poradí a vyberou Patricia tel. 736 643 193 nebo Vanda tel. 731 128 547.

Jaké jsou v souhrnu zkušenosti naše a našich zákazníků od května 2016, kdy první kolekce BALANCE BEAUTY I spatřila světlo světa?
Používáme je vždy vnitřně 1-2 kapky, a zároveň na pokožku obličeje i na tělo, dle vlastního uvážení a potřeby:


– zklidnění svědící vlasové pokožky, lupy (zábaly)
– obličej – hydratace, omlazení, zpevnění, projasnění, vyživení, zpružnění pokožky
– zmírnění a zjemnění vrásek – mladistvý vzhled
– podklad pod make-up
– na zklidnění pokožky po holení pro muže i ženy
– na popraskané rty
– na opary, i jako prevence
– vstřebávání stařeckých skvrn i prevence
– na ztvrdlou pokožku na loktech, kolenou, patách
– na jizvy čerstvé, starší i keloidní (jemná masáž několikrát denně)
– masáž nohou a péče o ně, zdravá pokožka
– lubrikační gel při mykózách, oparech, zánětech
– lubrikační gel při suché sliznici
– při menstruační potížích
– těhotné ženy: jemná masáž těhotenského bříška, boků – prevence strií
– masáž hráze po porodu, péče o bradavky kojících maminek (nemusí se před kojením smývat), potírání bolestivých prsou
– miminka: natírání hlavičky, moučnivka v ústech, suchá pokožka, ekzémy, opruzeniny, na celkové zklidnění dítěte

|Domů| |Balance program| |Osobní balance| |Příběh Balance|
ava ava ava
© 2013-2020 Laura Ježová SYNERGICKÁ TRILOGIE ® a TRILOGICKÁ SYNERGIE ®
 
Zásady ochrany osobních údajů
ava